Særeie

Hovedregelen for gifte er at det de eier er felleseie. Praktisk kan vi si at leiligheten, gardinene, bilen etc tilhører begge to. Og så finnes det en del unntak som vi dropper her.

Ordene som står opp mot hverandre er felleseie og særeie.

Ofte man det bli nødvendig og ønskelig for et gift par at den ene får særeie på en ting, en eiendom, en konto, et smykke. Igjen for å gå til det praktiske; om dere da blir skilt, så tilhører det som er den enes særeie, bare henne/ham.

Gjerne er det slik at den ene har særeie på sine ting, og den andre har tilsvarende særeie på sine.

Det er en nokså om stendig prosess å få til særeie. Joda – som vanlig kan en laste ned ting fra nettet. Men det er et hav av punkter som skal og ikke skal fylles ut – og for å få den tinglyst, må alt være helt, helt korrekt. Mange av våre klienter har kommet til oss etter at de har fått sine forsøk sendt i retur fra Ektepaktsregisteret 12-15 ganger. Vi fikk dem i land akkurat slik de ønsket.

Grunnene til å ønske særeie kan være mange. Kanskje du fikk en arv og arvelater sa det skulle være ditt særeie og i tillegg krevde at du skulle få det tinglyst? Kanskje ektefellen din ikke er helt til å stole på økonomisk? Alle har sin grunn og innen rimelighetens grenser kan dere få etablert særeie hos oss.

En ting var at det er så kompliserte skjema. Det igjen skyldes at et særeie stiller så mange spørsmål. Hvor lenge skal det vare? 5 år? Livet ut? Hva om du går bort? Skal ektefellen din få bo i huset som er ditt særeie til også hun/han er borte? Alternativet vil være at de kastes ut fordi eiendommen er registrert som din og det kan oftest være urimelig.

Om det er aktuelt for dere å opprette særeie, så bistår vi slik at dere er godt informert om hvilke konsekvenser dere egentlig velger mellom. Av og til kan det være slik at det er bedre med andre løsninger, og da foreslår vi disse for dere – så bestemmer dere hva dere vil ha.

Grunnen til at en må tinglyse en ektepakt som er dokumentet som sier hva som er særeie, er at da blir det også gyldig i forhold til 3.person. Si at en har bilen som særeie. Det vet ikke den som ringer på annonsen på Finn – så de tror de faktisk får bilen når de har betalt for den. Hadde det ikke eksistert en tinglyst ektepakt, hadde de ikke kunnet vite det. Men om den er tinglyst – vel, så kan alle få vite det som er å vite om huset, bilen, kontoen osv.

Kravet er at dere er gift. Forresten; dere kan også opprette særeie ‘med tanke på ekteskap’. Men da er det nært forestående.

Ta kontakt med oss på nordahlwinther så vil vårt advokatkontor gi dere rett.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close